Lenthe Foundation


Lenthe Foundation ondersteunt projecten van Lenthe die gericht zijn op de versterking van mediakracht in ons maatschappelijk middenveld. Het gaat hierbij concreet om het bevorderen van contact tussen fondsenzoekende non profits en (potentiële) private financiers (particulieren, bedrijven en charitatieve fondsen). Daartoe ondersteunt de stichting Lenthe-media, zoals DDB Journaal en De Dikke Blauwe. De steun bestaat concreet uit middelen, beschikbaar gesteld door de oprichters, en door kennis en tijd van medewerkers van Lenthe en van vrijwilligers. Door een schenking van de Foundation is vanaf 1 december 2016 het abonnement op het wekelijks verschijnende De Dikke Blauwe Journaal geheel kosteloos gemaakt. Hierdoor kunnen nog meer mensen kennis nemen van onafhankelijke informatie over maatschappelijke vrijgevigheid.

Het bestuur van de Lenthe Foundation verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en bestaat uit:

*Voor meer informatie over de Lenthe Foundation neemt u contact op met voorzitter Ingrid Mulder: ingrid.mulder@eimworld.com